Embedsmænd i Logen Sirius

 • Ædel Ærk
  Leif Kjærskov Pedersen
 • Under Ærk
  Jens Terp B. Madsen
 • Skriver
  Kevin Refvik
 • Skatmester
  Klaus Rehmeier
 • Marskal
  John Petersen
 • Indervagt
  Brian Bjørnskov
 • Ydervagt
  Peter Helms
 • Tjg. Old Ærk
  Kurt Bruhn
bubble