Velgørenhed 2021-2022

Den Danske Druideorden har netop fejret sit 100. års jubilæum med en donation på 100.000 kr. til Børnehjælpsfonden.

Logen Sirius er den største Druideloge i Danmark og har netop uddelt donationer på 10.000 kr. til Horsens Garden og 10.000 kr. til Livsstilsefterskolen Hjarnø.

Brødrene lægger ved hver mødeaften et lille beløb i Velgørenhedskassen, som så bruges – når der er penge nok i – til velgørenhed. Gennem årene har vi givet et beløb til forskellige organisationer i Horsens og omegn. I Druideordenen arbejder vi for at styrke broderskabet mellem generationer og erhverv. Vi er alle ens og det giver en styrke i disse tider hvor hver især sørger for sig selv. Mig selv først. En logeaften foregår med ritual og fine personlige indlæg og slutter med et brodermåltid.

De andre gange vi har doneret, er beløbene blevet afleveret, hos de enkelte modtagere. I år valgte vi at invitere modtagerne med til et brodermåltid i efterlogen. Line Hansen og Børge Jørgensen fra Livsstilsefterskolen og Niels Peter Jensen og 15 gardister i fuld uniform deltog.

Horsens Garden spillede medens brødrene fandt deres pladser og efter en velkomst af Under Ærk Kevin Refvik (Næstformand) og Formanden for Velgørenhedsudvalget Ejgil Johansen og den første skål samt afsyngning af Nationalsangen, fortalte Niels Peter Jensen at Horsens Garden blev oprettet i forbindelse med Horsens By jubilæum i 1942.

Det var kun meningen at den skulle fungere i jubilæumsåret. Men blev så populær at den fortsatte og blev den første provinsgarde i landet, efter Tivoligarden. Siden 1942 har omkring 2000 drenge mellem 6 og 25 år spillet med i garden. De forsøger at give de unge mennesker kendskab til musikken, men også en oplevelse af fællesskabet, samhørigheden og ordentligheden som de kan bruge resten af deres liv. Garden rejser en del og her kommer de unge mennesker til at lære hvordan man samarbejder og hjælper hinanden. Niels Peter Jensen takkede for de 10.000 kr. som blandt andet vil blive brugt til nogle koncerter på nogle af Horsens Plejehjem.

Line Hansen og Børge Jørgensen fra Livsstil Efterskolen Hjarnø fortalte om arbejdet med deres unge mennesker. Det er unge – ca. 70 elever - med forskellige problemer, som kan have det svært i skolen og også på en almindelig efterskole. På Hjarnø prøver de at give dem selvtillid og forståelse for, at de er ikke anderledes end andre unge. De lærer også ordentligheden, altså et ord er ord. For nogle er det at spise sundt, det de skal lære og for andre kan det bare være, at komme op om morgenen. Alle de gængse og daglige ting bliver der taget hånd om, og det ser ud til at hjælpe. Efterskolen har bestået godt et år, og det har været en succes. Børge Jørgensen fortalte dog, at fordi de gerne vil give og hjælpe de unge lidt mere, har de brug for ekstra penge og har derfor dannet en fond, som samler penge ind. De takkede begge for de 10.000 kr. som vil blive brugt til ekstrahjælp for de unge mennesker.

Vi brødre i Sirius følte det var en succes og det tror jeg også vores gæster gjorde. Det er nok ikke hver dag de oplever et brodermåltid hvor alle var i smoking og råbte skål i kor når vi fik vores snaps til silden.

Det er ikke altid meningen livet skal være let. Det er meningen livet skal leves. Sommetider er der medgang, andre gange er der modgang. Ved hver op og ned tur, lærer du noget om dig selv, og som gør dig stærkere.

bubble